Kenneth Fredriksen

kenfred@kenfred.com

KenfredSelfie

Eg heiter Kenneth og er ein glad og nøgd kar som bur på Leikanger.

Her bur eg saman med Christel og hennar born.

Under kan du lesa om mi arbeidserfaring og sjå mine referansar og kva utdanning eg har.

Eg er medeigar og tilsett i Sogn Tavle og Datamontering AS. 

Ta gjerne kontakt med meg, om du har noko på hjartet.

ARBEIDSERFARING

2009 - >

Sogn Tavle og Datamontering AS

Tilsett som butikksjef med ansvar for sal, service, kundehandsaming og profilering

2004 - 2009

Mobildata Sogndal / Telehuset

Fast tilsett frå 2004. Jobba med sal, service og kundehandsaming. Tilsett som butikksjef frå 2008.

2003 - 2004

Lerum Fabrikker

Vikariat ved avdeling Kaupanger.

1997 - 2001

Lerum Fabrikker

Fast tilsett og tilsett på korttidskontraktar ved avdeling på Leikanger og på Kaupanger

1997 - 2001

Lerum Fabrikker

Sommarvikar, avløysar og tilsett på korttidskontraktar ved avdeling på Leikanger

REFERANSER

Magne Lund – Lerum Fabrikker: 57 62 80 00

Svein Ove Bergseth – Telehuset Sogndal: 48 00 15 00

Arve Bjørnetun – Sogn Tavle og Datamontering AS: 97 03 54 51

UTDANNING

2001 - 2003

2-årig studium i Informasjonsbehandling
Høgskulen i Sogn og Fjordane


1994 - 1997

Allmennfag / Økonomisk-adminstrativ linje
Sogndal Vidaregåande Skule

KONTAKT

INTERESSER

Teknologi og media
Bil
Fotball og sport
Musikk